Svarrogh
Lady Vitosha
Label:  Khaosmaster Productions 
Date:  2004
Length:  58:42
Genre:  Black Metal
  Track Listing:
   1.  
   Grohnal pod edin dub    7:31
   2.  
   Siromashkite Isvori    6:17
   3.  
   Ovcari na Bezbogg    3:17
   4.  
   Nebeto staro tiho pada    3:50
   5.  
   Kum Vihyr v slamenata gorica    2:01
   6.  
   Chernomorski, zaginali mechti    8:30
   7.  
   Mugla po Balkana    6:38
   8.  
   Krychmata na myrtviya chorbadzhiya    9:29
   9.  
   Breathing Kathaarian Dust    4:55
   10.  
   Welkes Schwarz    6:11
  Links/Resources | top